Na tej podstronie zawarto następujące informacje:

 

Godziny przyjmowania petentów

 

♦ poniedziałek, wtorek, środa: 730 - 1430

♦ czwartek: 730 - 1530

♦ piątek: 730 - 1330


Dane teleadresowe

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Pszczyńska 134, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

 

Klub Pracy

ul. 1 Maja 45 w Jastrzębiu-Zdroju - MAPKA

 

32 4753012 - centrala
32 4714405 - informacja
32  4752836 - ewidencja
32  4752656 - oferty pracy
32  4752835 - współpraca z pracodawcami
32  4752657 - księgowość

 32 434 10 08 - klub pracy


32  4714123 - fax

numery wewnętrzne...


e-mail: sekretariat ANTYSPAM @pupjastrzebie.pl
(Z podanego adresu e-mail prosimy usunąć słowo ANTYSPAM)

 

 

Zapraszamy do skorzystania z usług Centrum Informacyjno Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia.


 

 

 


Wymogi dotyczące korespondencji

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące:

"Podanie powinno zawierać, co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych".

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać, co najmniej:

  • wskazanie osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,

  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,

  • przedmiotu sprawy, której dotyczy,

  • być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym.

 

 


Mapka dojazdu

 

 


REGON i NIP

REGON: 276718858

NIP: 633-11-30-969